Geodatan uusi koti – MittaWorld

Silmiesi edessä on ensimmäinen MittaWorld -aiheinen blogiteksti, jonka tarkoitus on tuoda esille MittaWorld  palvelun tarjoamat mahdollisuudet työn helpottamiseksi.

Suurempaa ja vaivattomampaa dataa

Nykyisessä yhteiskunnassa pyritään elämään megatrendien aallonharjalla. Myös vastuullisuus ja kiertotalousajattelu ovat ottaneet suurta roolia palveluntuottajien keskuudessa, ja hyvä niin. Tätä digiloikkaa on peilattava myös mittauksen ja rakentamisen maailmaan.

Jos ”maanmittari” ennen mittasi yhden tai useamman määritetyn pisteen ja teki sen avulla tarvittavat toimenpiteet, on tehtävä muuttunut viime vuosina suuresti. Erilaiset dronet, UAV-kalusto, tai vaikka robottikoira toimivat lavetteina, jotka varustetaan todella tarkalla laserkeilaustekniikalla. Uuden teknologian ansiosta tiietoa voidaan siis kerätä paljon laajemmin kuin ennen. Voimme silti edelleen olla kiinnostuneita myös niistä yksittäisistä pisteistä, jotka ovat suuremman datakokonaisuuden keskellä, ja tämä tieto on onneksi myös löydettävissä. Haasteeksi nousee kuitenkin se tapa, millä meidän kannattaa varastoida, löytää ja esittää se suuri ja arvokas datamäärä, jota haluamme jalostaa. Nämä haasteet ja kysymykset ovat luoneet pohjan ja muutosvoiman sille, minkä vuoksi MittaWorld- palvelu on rakennettu.

Geodata ja sen määrittely

Mitta Groupissa tuotetaan paljon dataa maasta, vedestä ja ilmasta eri keinoin ja eri tarpeiden mukaisesti. Tutustu Mitan laajaan palveluvalikoimaan tästä: www.mitta.fi/palvelut. Geodataksi kutsutaan paikka- ja maantieteellisiä tietoja, joilla on suora tai epäsuora yhteys maapallon sijaintiin.

Geodatan voisi siis kuvailla kuvan mukaisesti.

Geodataa käytetään visuaalisesti kuvaamaan ja ymmärtämään paremmin ihmisen toiminnan vaikutuksia tietyn maantieteellisen sijainnin perusteella. Tietojen visuaalinen esittäminen maantieteellisen kontekstin yhteydessä auttaa selventämään, miten tiedot liittyvät tiettyyn sijaintiin. Visualisointi myös valaisee eri tilanteita, jotka muuten saattavat jäädä huomaamatta.
Tarkka sijaintikohtainen sekä kontekstiyhteyttä avaava tieto parantaa puolestaan projektin laatua läpimenovaiheessa. Tietojen avulla voidaan kehittää infrastruktuuria, rakentaa, ylläpitää ja luoda uutta.

MittaWorld – kädenojennus käyttäjälleen

Geodatan käsittelemiseksi luotu MittaWorld (MW) kokoaa Mitan tuottaman datan alustaansa, ja johon projektin omistaja voi aina palata ja löytää etsimänsä tiedot kootusti. Data voidaan esittää raportteina tietokannassa metatietoa hyödyntäen tai vaikkapa visualisoidun pistepilviaineiston avulla. MittaWorld on verkkoselainpohjainen palvelu, joka skaalautuu kaikille yleisimmille mobiililaitteille. MittaWorld lanseerattiin Suomessa Mittaus-toimialan tuotantokäyttöön ja asiakkaiden toimituskanavaksi vuoden 2023 alussa. Tavoitteemme on tuottaa varmennettua, rikasta ja visualisoitua dataa ketterästi, tietoturvallisesti ja laadukkaasti.

Mitta Groupilla on myös vahva osaaminen jatkuvatoimisen monitoroinnin parista, sekä ympäristön että rakennetun ympäristön saralta, ja tarkoituksemme onkin jatkossa tuoda myös reaaliaikaista monitoroitua tietoa osaksi MittaWorldiä. Jatkuvatoimisen monitorointidatan avulla voimme vähentää erilaisia riskejä entisestään, kuten laatuepävarmuuksia tai geoteknisiä vikoja. Kun tietoa on saatavilla heti ja jatkuvasti, vältämme samaan aikaan turhaa ympäristön ja luonnon kulutusta.

Toivon tämän ensimmäisen blogitekstin herättäneen mielenkiintosi MittaWorldin tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan. Tulemme tuottamaan lisää geodata-aiheisia blogitekstejä ja keräämään tähän tietoa erilaisten käyttäjien kokemuksista. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, miten MittaWorld voisi palvella juuri sinun tarpeitasi, otathan rohkeasti yhteyttä. Toivotan loistavaa alkavaa kesää kaikille – nähdään kentällä!


Ari Särkelä

Business Manager of Digital Solutions